Tietosuojaseloste

 

Yleistä

Verkkosivustomme osoite on https://vegecafeverso.fi

Kaikki sisältö, tieto ja palvelut https://vegecafeverso.fi sivustolla kuuluvat yksinoikeudella Kahvila Verso Oy:lle, Y-tunnus 2752341-8, Hiihtomäentie 37, 00800 Helsinki, Suomi.

Tämä Rekisteri- ja Tietosuojaseloste sekä Sopimusehdot hallitsevat https://vegecafeverso.fi verkkosivustoa ja sen palveluita.

Sivuston omistajilla viitataan ”Verso”iin.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Kahvila Verso Oy:n palveluita.

Me Versossa sitoudumme aina suojaamaan asiakkaidemme ja muiden verkkosivuilla vierailevien yksityisyyden. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Verso käsittelee henkilötietoja.

Asiakasrekisterin päätarkoitus on tilauksen käsittely ja toimittaminen asiakkaalle.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Verson palveluita.

Verso takaa turvallisen maksamisen. Käytämme SSL-salausta, joka on tunnettu ja erittäin yleisesti käytetty salausmenetelmä. Tämän tekniikan avulla varmistamme, ettei kukaan ulkopuolinen voi lukea, muuttaa tai häiritä Verson ja asiakkaan välistä tiedonsiirtoa. SSL (Secure Sockets Layer) -salausjärjestelmään luottavat mm. verkkopankit, sekä lukemattomat muut turvallisia yhteyksiä vaativat verkkopalvelut.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kahvila Verso Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.02.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Kahvila Verso Oy, Y-tunnus 2752341-8, Hiihtomäentie 37, 00800 Helsinki

Email: info@vegecafeverso.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Diana Markoska, info@vegecafeverso.fi, 044 0888847

3. Rekisterin nimi
Kahvila Verso Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten käsittely ja toimittaminen asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö, mitä tietoja voidaan kerätä
Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot ja muut laskutustiedot

Yhteydenottolomake

Kun käyttäjä antaa tietoja sähköisesti käyttämällä yhteydenottolomaketta, keräämme seuraavat tiedot:

 • Käyttäjän nimi. Meidän täytyy tietää kuka ottaa yhteyttä.
 • Käyttäjän sähköpostiosoite. Meidän täytyy tietää mihin lähetämme vastauksen.
 • Käyttäjän IP-osoite, roskapostin tarkistamiseen.
  Yhteydenottolomakkeen kautta annetut tiedot säilytetään yhden (1) vuoden ellei käyttäjä vaadi poistamista aiemmin.

Lisäksi, Verso käyttää reCAPTCHA by Google, joka varmistaa, että lähettäjä on ihminen eikä robotti. Lähettäjän IP-osoite jaetaan tämän palvelun kanssa. Voit lukea Googlen tietosuojaselosteen tästä.

Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot

 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Tuotearvostelut
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Versosta Internetin kautta.

6. Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Verson toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Pyrimme läpinäkyvyyteen sen suhteen, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. Tämän dokumentista löydät tarkempaa tietoa siitä, miksi keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakastilin luomisen sekä tilauksen yhteydessä asiakkaan antamien nimi- ja yhteystietojen kautta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Vain Verso käsittelee tietojasi. Henkilötietosi voidaan kuitenkin luovuttaa yrityksemme ulkopuolelle, jos se on välttämätöntä esimerkiksi sopimusvelvoitteemme täyttämisen kannalta voidaksemme auttaa sinua tavalla, joka ei kuulu ydinosaamiseemme ja voidaksemme tarjota sinulle tuotteitamme hyvään hintaan.

Tässä luettelemme tarkemmin, miten voimme jakaa henkilötietojasi:

 • Stripe, Inc. Voidaksemme myydä haluamiasi tuotteita luovutamme henkilötietosi toimittajalle Stripe, joka tarjoaa valitsemasi maksutavan. Lue Stripe tietosuoja.

9. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Käytämme SSL-suojausta. SSL on lyhenne sanoista Secure Sockets Layer ja on internetin liikenteen standardi suojausmenetelmä, jolla luodaan suojattu ja turvallinen yhteys kahden tietokoneen välillä. SSL:n turvattu yhteys varmistaa, että data ja tieto, joka lähetetään selaimestasi web-palvelimeen, säilyy suojassa hakkereilta tai tahoilta, jotka ehkä yrittävät vakoilla taikka varastaa tiedon. SSL on alan standardi ja sitä käyttävät miljoonat verkkosivustot tarkoituksenaan suojella ja turvata arkaluontoiset tai yksityiset tiedostonsa, kun ne lähetetään verkon yli verkkosivuilta käyttäjän selaimeen.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 21.2.2021 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

10. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida vegecafeverso.fi:n järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Eri tietojen säilyttämisaikoja:

 • Passiiviset asiakastilit 2 vuotta
 • Avoimet tilaukset 14 vuorokautta
 • Epäonnistuneet tilaukset 14 vuorokautta
 • Peruutetut tilaukset 14 vuorokautta
 • Valmiit tilaukset 10 vuotta

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Evästeet (cookies)

Käytämme verkkokaupassamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni verkkokauppa-asioinnin yhteydessä internet-selaimeen (esimerkiksi Internet Explorer) tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkokauppamme sivuilla vierailevien asiakkaiden seurannan. Lue evästekäytäntömme täältä (En).

Evästeiden käyttö helpottaa yleisesti verkkokauppa-asioimista ja esimerkiksi asiakkaidemme kirjautumista sisään verkkokauppaan.

Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä.

Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkokauppapalveluiden asianmukaiseen toimintaan. Suosittelemme aina evästeiden käyttöä Verso -verkkokaupassa parhaan verkkokauppaelämyksen vuoksi.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on jotain kysymyksiä koskien tietosuojaselostetta, ota yhteyttä

info@vegecafeverso.fi

tai

Kahvila Verso Oy

Hiihtomäentie 37

00800 Helsinki

Finland